8.00-8.30 - Rejestracja uczestników - Formularz on-line

 

 

Otwarcie Konferencji

08.30 - 08.50 - Przywitanie zaproszonych Gości

08.50 - 09.10 - PROF. DR HAB. INŻ. Marian ŁUKANISZYN - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej - Możliwości kształcenia na WEAiI PO. Prezentacja nowej bazy dydaktycznej IAiI PO.

Neurobiologia - Mikroneurochirurgia

09.10 - 09.30 - PROF. DR HAB. N MED. Mieczysław POKORSKI - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk - Neuronalne mapy otoczenia: formowanie prostych pamięci

09.30 - 09.50 - DR N. MED. Dariusz ŁĄTKA - Oddział Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu - Komputerowe wspomaganie w chirurgii mózgu - teraźniejszość i perspektywy na przyszłość

 

Kognitywistyka - Analiza procesów

09.50 - 10.10 - DR HAB. Grzegorz FRANCUZ - Instytut Filozofii Uniwersytet Opolski - Neuronauka a problem wolnej woli

10.10 - 10.30 -   JM REKTOR PMWSZ w Opolu, DR N. O K. F. Tomasz HALSKI - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu - Kiedy mózg jest dojrzały?

10.30 - 10.50 - PROF. NADZW. DR HAB. Roman OLEJNIK - Instytut Ekonometrii i Informatyki Politechnika Częstochowska - Udział matematycznej dziedziny zwanej topologią w analizie procesów technologicznych TOYOTY

 

10.50 - 11.05 - Przerwa kawowa

Biofizyka - Biochemia

11.05 - 11.25 - PROF. NADZW. DR HAB. Marcin CZERWIŃSKI - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk - Mózg i układ odpornościowy: razem czy osobno?

11.25 - 11.45 - DR HAB. Dariusz MAN - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Opolski - Biofizyka mózgu - czy istnieje globalna świadomość?

Modelowanie - Neuroinformatyka

11.45 - 12.05 - PROF. DR HAB. INŻ. Anna WALASZEK-BABISZEWSKA - Instytut Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska – Modelowanie systemów biologicznych w ujęciu probabilistyczno-rozmytym

12.05 - 12.25 - DR Anna SOCHOCKA - Zakład Technologii Gier Uniwersytet Jagielloński - Interfejsy mózg-komputer science czy fiction?

12.25 - 12.45 - Michał SŁAPEK - Instytut Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska – Tworzenie aplikacji w oparciu o narzędzia neuroinformatyczne w korelacji z technologią BCI

 

 

 

 

 

Technologia BCI - Pokaz sterowania on-line

images/neuroinf.jpg

12.45 - 13.05 - MGR INŻ. Dominika ŚWIERCZYŃSKA - Instytut Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska - Najnowsze rozwiązania w komercyjnych urządzeniach mózg-komputer

13.05 - 13.25 - Łukasz DEBITA - Instytut Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska - Sterowanie on-line przy użyciu Emotiv EPOC+ NeuroHeadset

 

 

13.25 - 13.50 - Przerwa kawowa

Inżynieria biomedyczna

13.50 - 14.10 - PROF. NADZW. DR HAB. Jan SZCZEGIELNIAK - Katedra Fizjoterapii Klinicznej Politechnika Opolska, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach - Wirtualna rzeczywistość w fizjoterapii

14.10 - 14.30 - DR INŻ. Szczepan PASZKIEL - Instytut Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska - Rola technologii interfejsów mózg-komputer w inżynierii biomedycznej

 

 

Neurorehabilitacja - Biofeedback

14.30 - 14.50 - MGR Beata SOBERA-BARON – Cliro Opole - Trening uwagi słuchowej wykorzystujący elektroniczne ucho

14.50 - 15.10 - DR Grzegorz BILIŃSKI – Neuroreha - Skuteczność neurorehabilitacji pacjentów po ogniskowym uszkodzeniu mózgu w obrazie funkcjonalnym MRI

 

 

15.10-15.20 - Zakończenie Konferencji/Losowanie nagródRozlosowanie nagród rzeczowych – wysokiej jakości sprzętu sieciowego ufundowanego przez firmę D-LINK Polska.